Tussen Buis en de Moeren

Uitdagingen in het gebied Tussen Buis en de Moeren

 

Tussen Buis en de Moeren en de omgeving zijn prachtig en de inwoners willen daar het liefst niets aan veranderen. Toch willen we graag kijken naar de kansen voor het gebied.

Welke waarde(n) zijn belangrijk om nu en in de toekomst te behouden, of om verder te ontwikkelen? Hoe willen inwoners het gebied gebruiken en beleven? En hoe kan je hier als ondernemer een goede boterham verdienen?

Download hier de concept gebiedsvisie van Tussen Buis en de Moeren en de bijbehorende Visiekaart.

kaart Vitaal Buitengebied (Oude Buisse Heide)

Zo staat het er voor

De afgelopen twee jaar is er gewerkt aan een visie voor het gebied Tussen Buis en De Moeren. Dat hebben we gedaan met vertegenwoordigers uit het gebied, ondernemers, grondeigenaren, Natuurmonumenten en overheden. Tussentijds hebben we twee avonden georganiseerd om reacties van u als bewoners en ondernemers op te halen. Deze reacties zijn verwerkt in een ontwerpvisie, die afgelopen week in de gemeenteraad is besproken. Aan de gemeenteraad is gevraagd om de visie vrij te geven voor inspraak.
Nadat drie insprekers hun zorgen uitgesproken hadden over het verkeer in het gebied, de positie van de landbouw en het proces, heeft de gemeenteraad besloten de visie echter nog niet vrij te geven. De gemeenteraad heeft geadviseerd om eerst nogmaals met de inwoners en ondernemers van het gebied in gesprek te gaan.

Bewonersavond
Dit advies van de raad nemen we uiteraard over. We nodigen u daarom van harte uit voor een bewonersavond om de visie met u te bespreken. Tijdens de avond is ruimte om eventuele vragen over de visie te stellen en uw reactie te geven. De bewonersavond vindt plaats op:
maandag 24 juni bij het Vogelrevalidatiecentrum te Klein-Zundert. De avond start om 19:30 uur met een korte presentatie van de visie. Hierna willen we de visie met u bespreken en uw vragen beantwoorden.

Contact met Theo

 

Lees ook het interview met Theo van Empel over Tussen Buis en de Moeren
Theo van Empel (2-1)

Lees meer over alle gebieden

Bekijk alle pilotgebieden