De Eldert

Wat leeft in De Eldert

 

Het gebied De Eldert heeft een heel karakteristiek open landschap en is aangewezen vanwege de jarenlange wens van een boomkwekerijbedrijf in het gebied om uit te breiden. Het huidige ruimtelijk ordeningsbeleid gaf tot nu toe geen mogelijkheden om dit toe te staan.

 

 

kaart Vitaal Buitengebied (De Eldert)

Hoe de stand van zaken is

Aan het begin van de pilot zijn er keukentafelgesprekken met de grootste grondeigenaren gevoerd. Daarna zijn wensen van bewoners opgehaald tijdens een fietstocht door het gebied.

De planvorming is begonnen met de wens van twee boomkwekerijen om verder uit te breiden. Daarnaast zijn er nog vier initiatieven bij de gemeente gemeld. Deze verschillende initiatieven worden nu allereerst beoordeeld op hun maatschappelijke meerwaarde. Daarna wordt samen met de omgeving bekeken hoe dit initiatief kan worden ingezet. Dit om voldoende draagvlak te creëren.

Projectplan De Eldert

Bent u benieuwd naar de plannen voor het gebied? Bekijk het projectplan!

Download hier het projectplan
Gebiedskaartje De Eldert

Contact met David

 

 

Lees ook het interview met David over De Eldert
David Bömer (2-1)