Pannenhoef Oost

Uitdagingen in Pannenhoef Oost

 

In Pannenhoef Oost loopt natuur over in agrarisch gebied en dit vormt een uitloopgebied voor de kern Rijsbergen. Er wonen twee agrariërs die nadenken over hun toekomst en aankomende pensionering. Is er een opvolger? Is de locatie door een ander over te nemen? Of past een ander plan beter?

Samen hebben deze agrariërs een behoorlijke grondpositie. Een mogelijke toekomstige andere invulling heeft dan ook directe impact op de omgeving. Daarbij zijn de gronden deels gelegen is in het Natuurnetwerk Brabant en zijn er wellicht kansen voor wateropgave en landschap.

 

kaart Vitaal Buitengebied (Pannehoef Oost)

Gebiedsvisie Pannenhoef Oost

In de zomer van 2020 presenteerden drie initiatiefnemers hun (eerste) ideeën voor het gebied. Daarover vonden diverse gesprekken plaats tussen buurtgenoten. Op basis van de verkregen feedback zijn de ideeën deels in heroverweging genomen en werd er gezocht naar onderdelen voor een alternatieve invulling. Gelukkig bleek dat er voldoende ‘energie’ is binnen de omgeving om samen naar de toekomst te kijken. Er volgden dan ook verschillende afspraken om de gebiedsvisie verder te ontwikkelen.

Binnenkort wordt onderstaande gebiedsvisie aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad. Eind maart 2022 is hier de laatste hand aan gelegd. Een bijzondere variant, omdat hierbij de bewoners de visie zelf schrijven en de overheden meekijken. In de visie wordt richting gegeven aan afronding van de natuuropgaven in het gebied, kansen voor het omzetten van bedrijven naar andere functies in een zone langs het natuurgebied, en ruimte voor landbouw meer richting het dorp Rijsbergen.

Download hier de concept gebiedsvisie
Kaartje Pannenhoef

Gebiedsregisseur

Na afronding van de gebiedsvisie was er in de buurt geen wens om andere zaken als collectief op te pakken. Individuele initiatiefnemers gaan, uiteraard in afstemming met hun omgeving, zelf aan de slag. De vacante functie van gebiedsadviseur is daarom niet meer ingevuld.

panorama van het weiland