Breedschot

Uitdagingen in Breedschot

Het pilotgebied Breedschot is een vrij groot gebied met veel inwoners en ondernemers. Er is ook wat recreatie en toerisme te vinden. Deze combinatie van functies zorgt voor diverse uitdagingen. Een aantal innovatieve ondernemers ondervindt problemen om verder uit te breiden, ondanks de ruilverkaveling van een paar jaar geleden. Deze ondernemers zoeken naar oplossingen bijvoorbeeld in de vrijkomende agrarische bebouwing.

 

kaart Vitaal Buitengebied (Breedschot)

Gebiedsvisie Breedschot

Bijna 2 jaar lang is in pilotgebied Breedschot gewerkt aan een gebiedsvisie. In nauw overleg met bewoners, ondernemers en overheden en ‘van binnenuit’. In het proces om tot deze visie te komen is het begrip en de beeldvorming tussen partijen verbeterd, en zijn mogelijkheden voor samenwerking verkend. De bereidheid tot die samenwerking tussen partijen is tijdens meerdere bewonersavonden uitgesproken. Bijgestaan door het pilot-kernteam met vertegenwoordigers van de drie overheden, burgers en ondernemers zijn de uitkomsten van dat proces door de gebiedsadviseurs in samenwerking met de gebiedsregisseur zorgvuldig verwoord in de gebiedsvisie. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en wordt breed gedragen.

De gemeenteraad heeft besloten om de ontwerp gebiedsvisies van deze drie gebieden ter inzage te leggen. Inwoners en belanghebbenden kunnen van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 23 november een reactie geven via een zienswijze. Lees hier meer.

Download hier de gebiedsvisie
De gebiedsvisie van Breedschot in plattegrond in beeld gebracht

Gespreksverslagen bijeenkomsten gebiedsvisies Breedschot

De afgelopen jaren zijn er diverse bijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten werden de wensen, behoeften, kansen en bedreigingen van het gebied Breedschot opgehaald. Deze inbreng is verwerkt in de gebiedsvisie Breedschot. De verslagen kunt u teruglezen:

2 februari 2022: 20220202 Samenvatting feedback concept-gebiedsvisie Breedschot
22 juli 2021: 20210722 Posters met feedback Brainstorm 22 juli 2021
22 juli 2021: 20210722 Output Mentimeter Breedschot – Brainstorm 22 juli 2021
16 juni 2021: 20210616 Output Mentimeter Breedschot sessie werktafels 16 juni 2021
1 januari 2021: 20210601 Output Mentimeter Breedschot sessie Ondernemers 1 juni 2021
23 september 2020: 20200923 verslag werktafel breedschot
27 augustus 2022: 20200827 verslag werktafels
23 juni 2020: 20200623 Verslag startgesprek bewoners, bedrijven Breedschot  

Contact met Peter

Peter Reiters (2-1)