Leren tijdens de pilot

Al 'lerend' samenwerken

 

De uitdagingen in het buitengebied vragen om nieuwe manieren van (samen)werken. Een pilot biedt de gelegenheid om daarmee te oefenen, om te leren van wat er goed en minder goed gaat en op die manier concreet resultaat neer te zetten voor gemeente Zundert!

Meer over de pilotfase
detailfoto paarse en gele bloemen Zundert

Zundert Floreert -een unieke aanpak

 

In Zundert is een droom en een werkwijze ontwikkeld door de gemeenschap en de overheden, om samen meer te betekenen voor het Zundert dat ons voor ogen staat. Dit wordt Zundert Floreert genoemd.

In de pilot Zundert Vitaal Buitengebied ontdekten de samenwerkende partners dat er initiatieven zijn die meerwaarde hebben voor het bredere gebied dan het eigen perceel – ze dragen bij aan de droom van Zundert – maar waarvoor het reguliere (ruimtelijke) proces soms onvoldoende uitkomst biedt. Er is andere ondersteuning van en samenwerking met overheden en omgeving nodig. Zundert heeft deze initiatieven keihard nodig om haar buitengebied vitaal te houden en daarom wordt er met de werkwijze Zundert Floreert een plus gezet op het reguliere proces.
Overigens is voor lang niet alle initiatieven de werkwijze Zundert Floreert nodig en gepast. Deze initiatieven doorlopen gewoon het reguliere proces om hun initiatief verder te brengen.

Wat doet ZET bij de pilot?

 

Tijdens de pilot ‘Vitaal Buitengebied’ begeleidt ZET dit proces en geeft advies aan de betrokken partijen. Dit is een advies- en projectbureau dat bijdraagt aan het organiseren en vormgeven van participatie, samenwerking en leren. Zo coacht ZET deelnemers op hun rol en adviseert over de inzet van tools en instrumenten.

Het bureau zorgt er ook voor dat er uitwisseling is tussen de verschillende gebieden. Daarnaast verzorgen ze leerbijeenkomsten voor ambtenaren van de betrokken overheidsorganisaties om onderlinge samenwerking te verbeteren.

 

 

Slim magazine

Met elkaar zorgen voor een vitaal buitengebied – hoe gaat dat op een slimme manier? Freek Liebrand schreef voor SLIM magazine een artikel over de pilot.

Bekijk het artikel van SLIM magazine

Jaar- magazine

Hoe kan er binnen de pilot samengewerkt worden volgens een nieuwe gebiedsgerichte aanpak? ZET vertelt in het jaarmagazine meer over de pilot Vitaal Buitengebied.

Meer over de aanpak van ZET in het ZET jaarmagazine

Website

Op de website van ZET leest u over fase 1 en fase 2 van het project.

Bekijk de website van ZET over fase 2 van de pilot

Infographic Zundert Floreert

Hoe is de werkwijze van Zundert Floreert tot stand gekomen en hoe werkt het? Dit lees je in 1 overzicht in de infographic over het project.

Bekijk de infographic Zundert Floreert