Gebieden

kaart-Vitaal-Buitengebied

Het buitengebied is opgedeeld in zeven gebieden. Deze hebben ieder verschillende vraagstukken en uitdagingen. Elk gebied is uniek en heeft een geheel eigen aanpak en tempo nodig. Ook heeft elk gebied een gebiedsregisseur. In sommige gebieden waren al concrete initiatieven bekend of in gang gezet. In de andere gebieden is begonnen met bekijken van knelpunten, ideeën en wensen.

Zoeken naar verbindingen

Vervolgens brachten belanghebbenden in werkgroepen de ideeën, wensen en initiatieven in kaart, waarbij gezocht werd naar kansrijke verbindingen. Het probleem van de één is soms namelijk een oplossing voor de ander. Als afsluiting stelt de werkgroep (met de regisseur) gezamenlijk een (concept)gebiedsvisie op.

Hans Peter Verroen,
Dagelijks Bestuurslid
Waterschap Brabantse Delta
“Een heel mooi voorbeeld!”

“Wij vinden de pilot in Zundert een mooi voorbeeld van hoe we kunnen samenwerken de met partners in dit gebied, rekening houdend met de nieuwe omgevingswet en de omgevingsvisie.”

— Hans Peter Verroen, Dagelijks Bestuurslid Waterschap Brabantse Delta