Aa of Weerijs

Uitdagingen in Aa of Weerijs

 

Het stroomgebied van de Aa of Weerijs is voor de pilot gekozen omdat er een fikse opgave ligt om het beeklandschap in Zundert ‘klimaat-robuust’ en ‘beleefbaar’ te maken. Om dit voor elkaar te krijgen is het voor de kwekers en voor de natuur noodzakelijk om water te bufferen (opslaan) in tijden van overvloed, zodat deze voorraad gebruikt kan worden als er watertekorten optreden. Daarnaast willen de inwoners optimaal kunnen genieten van het prachtige beekdal. De uitdaging zit in het combineren van deze verschillende functies in het gebied Aa of Weerijs.

 

 

kaart Vitaal Buitengebied (Aa of Weerijs)

Gebiedsvisie Aa of Weerijs

 

De werkgroep heeft in 2020 uitvoerig gesproken met de partners Treeport, dorpsraad en Brabants Landschap over de toekomst van het deelgebied. Besloten is om vanuit zes werkgroepen input te leveren voor de (concept)gebiedsvisie Aa of Weerijs. Eén van deze werkgroepen heeft gekeken hoe de huidige waterbergingen beter ingezet kunnen worden om het gebied klimaatrobuuster te maken.  Een tweede werkgroep heeft zich gericht op het informeren van de aangrenzende grondeigenaren. Inmiddels ligt er een gebiedsvisie voor Aa of Weerijs.

 

 

Download hier de concept gebiedsvisie
Kaartje gebied Aa of Weerijs

Samenwerking in Aa of Weerijs

De beken bepalen het beeld van ons Brabantse landschap. Ook zijn ze belangrijk voor de watervoorziening en spelen ze een cruciale rol in de ontwikkeling van Brabant. Kijk hoe letterlijk én figuurlijk ‘verbeelding’ kan bijdragen aan het gebiedsproces in Zundert.
Waterschap Brabantse Delta deelde deze mooie video over de samenwerking in dit gebied.

Aa of Weerijs in boek over klimaatprojecten

Het project Vitaal Buitengebied Zundert is een van de vele verhalen in het boek
‘Hoe houden we het leefbaar? Klimaatprojecten in de Baronie van Breda’.
In het boek staan tal van projecten op het gebied van waterbeheer, landbouw, stedelijke ontwikkeling, natuurontwikkeling en beekherstel in relatie met klimaatverandering.Het boek is te bestellen via www.rietpijnappels.nl en kost 25 euro.
Lees het verhaal over het beekdal uit het boek

Contact met Cees Anton

 

  • Cees Anton de Vries (projectleider namens Waterschap Brabantse Delta)
  • 06-27025628
  • [email protected]
Lees ook het interview met Cees Anton de Vries over Aa of Weerijs
Cees Anton de Vries (2-1)