Zicht op water door samenwerking

Dit voorjaar plaatst het waterschap bij 15 agrarische bedrijven over heel de gemeente ruim 40 digitale meters, waarmee real-time wordt gemeten hoeveel bodem- en slootwater er wordt opgepompt. Hierdoor weten we straks veel beter hoeveel water er in welke periodes nodig is. Iets dat voorheen onbekend was, maar door samenwerking nu wel mogelijk is geworden.

Om in de toekomst genoeg water beschikbaar te hebben voor bijvoorbeeld het beregenen van de Zundertse gewassen, wordt er door de agrarische partijen en de overheden binnen de pilot hard (samen)gewerkt. Zo zorgen we er bijvoorbeeld met nieuwe beregeningstechnieken voor dat water wordt bespaard en houden we in nattere periodes water vast door stuwen aan te leggen.

Maar willen we in de toekomst geen vervelende verrassingen, dan is het ook belangrijk om te weten in welke periode er nou precies bodem- of slootwater wordt onttrokken. Tot op heden had het waterschap alleen beeld van de hoeveelheid opgepompte water door ondernemers voor een heel jaar. En wist je niet of dat water in april of in oktober was opgepompt. Dat verandert nu. Waterschap Brabantse Delta heeft dit samen met de Provincie Noord-Brabant en de leden van Treeport, Fruitport en ZLTO Zundert-Rijsbergen opgepakt. Dit voorjaar plaatst het waterschap bij ongeveer 15 agrarische bedrijven over heel de gemeente ruim 40 digitale meters. Hiermee kunnen we real-time de grond- en oppervlaktewateronttrekking meten. Handig! Zo krijgen we een duidelijk beeld van de hoeveelheid water die wordt opgepompt uit bodem en sloten en zijn we beter voorbereid op wat komen gaat.

Het project ‘Zicht op water’ is een mooi voorbeeld van hoe er door samen te werken meer kennis wordt opgebouwd voor de toekomst en tegelijkertijd meer begrip ontstaat voor elkaars afwegingen.