Interview met David Bömer (gebiedsregisseur De Eldert)

Voor zeven gebieden zoeken we een concrete oplossing die past bij wat daar speelt. Elk gebied heeft een team met één gebiedsregisseur als aanspreekpunt. We zoomen samen met gebiedsregisseur David Bömer in op De Eldert. Wat is er daar al gedaan om tot concrete plannen te komen?

Gebiedsregisseur David Bömer, van de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. is aanspreekpunt en richt zich op het bedenken van oplossingen voor De Eldert.

“We zijn voor het gebied De Eldert gaan onderzoeken wat hier allemaal leeft. Hoe kunnen we hier kleine initiatieven koppelen aan grotere problemen?’” Kijken waar je elkaar kunt versterken en samen in gesprek gaan over mogelijkheden is volgens David enorm belangrijk. “De pilot is niet individueel gericht”, zegt hij. “We kijken hier naar het grotere belang en waar we elkaar kunnen vinden.”

 

Oplossingen voor De Eldert verkennen met keukentafelgesprekken

 

De Eldert is een karakteristiek open gebied, met weinig teelt ondersteunende voorzieningen of kassen. Hoe kan dit gebied toekomstbestendig blijven? “Dan denk je gauw aan bedrijven weghalen of gaan versterken.” Maar, vertelt David ook, de pilot vraagt om maatwerk en het “denken buiten kaders.” Het gebied ligt tenslotte in de groenblauwe mantel en het versterken van de natuurwaarden is erg belangrijk.

“We moeten kijken naar alles wat er speelt in De Eldert en ons afvragen wat dan de meest logische oplossing is.” Na de centrale bijeenkomst waarin de algemene opzet van de pilot door de overheden en dorpsraden uit de doeken werd gedaan, is een start gemaakt in De Eldert. Daarbij is op basis van een voor-analyse van het gebied en de gebruikers van de gronden, een aantal keukentafelgesprekken gevoerd met enkele bewoners en ondernemers.

 

Tijdens de fietsexcursie De Eldert komen de verhalen los

 

Verschillende bedrijven in De Eldert hebben de wens uitgesproken om uit te breiden of een kas neer te zetten. Daarbij aandacht hebben voor je omgeving en wederzijds begrip houden is essentieel, zegt de gebiedsregisseur. “Dit landschap in je eentje op peil houden, dat gaat niet”.

Gelukkig is dat gevoel van eigenaarschap en saamhorigheid in Zundert bekend. Het werd ook zichtbaar tijdens de fietsexcursie, die volgde op de keukentafelgesprekken. Achttien inwoners fietsten gezamenlijk langs drie plekken in De Eldert, waarbij de plannen en initiatieven werden besproken.

“Tijdens het fietsen kwamen de achterliggende verhalen los”, blikt David enthousiast terug. Eerst was er nog het idee van: “wat hebben jullie voor ons gebied bedacht?” Maar het perspectief veranderde snel en er ontstond een meer gedragen gevoel. Inwoners gingen enthousiast met elkaar in gesprek. Ze kwamen snel met eigen initiatieven en ideeën voor hun omgeving: “Als we toch bezig zijn, is het niet handig dat…”

 

Projectplan De Eldert met verschillende initiatieven naar de provincie

 

Vanuit alle gesprekken zijn verschillende plannen voor De Eldert ontstaan, vaak gericht op uitbreiding of omvorming van bedrijven. De groenblauwe mantel die zo kenmerkend is voor De Eldert, moet daarbij alsnog versterkt worden. “Kassen inpassen in het landschap moet wel gecompenseerd worden door bijvoorbeeld beplanting of waterberging”, zegt David.

Deze concrete plannen voor De Eldert zijn nu in een projectplan gegoten. Dit concept is een gezamenlijke aanpak geschreven door Carlo Braat, Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap met René Rijken, Waterschap Brabantse Delta en de gebiedsregisseur David Bömer zelf.

De volgende stap is dat het projectplan wordt besproken met de provincie. David hoopt dat de aanpak in De Eldert een voorbeeld is voor anderen. Want, zo benadrukt hij, niemand moet zich belemmerd of buitengesloten voelen. “De buurt ben je met z’n allen.”