Interview met Cees Anton de Vries en René Rijken (Aa of Weerijs)

Voor zeven gebieden zoeken we een concrete oplossing die past bij wat daar speelt. Elk gebied heeft een team met één gebiedsregisseur als aanspreekpunt. We bespreken de ontwikkelingen in Aa of Weerijs met gebiedsregisseur Cees Anton de Vries en René Rijken van Waterschap Brabantse Delta.

De regisseur van het gebied Aa of Weerijs is Cees Anton de Vries, hij is als zelfstandig adviseur betrokken om het proces naar een klimaatrobuust beekdal te begeleiden. Een mooie uitdaging, want ‘het is een heel complex en veelzijdig vraagstuk.’

‘We staan in het beekdal voor een enorme opgave. Iedereen heeft een wens in dit gebied’ zegt ook René Rijken, van Waterschap Brabantse Delta. Hij is als gebiedsadviseur van gemeente Zundert betrokken bij de Pilot Vitaal Buitengebied.

 

Een veilig, aantrekkelijk en klimaatbestendig beekdal

 

Waarom een klimaatrobuust beekdal? Het is hard nodig om het gebied klimaatbestendig te maken. Het beekdal isingericht om water zo snel en mogelijk af te voeren. In de toekomst kan het gebied (mede door klimaatverandering) te maken krijgen met droogte, extreme nattigheid en hittestress.

‘Het gaat niet alleen over wateroverlast’, legt René uit, ‘maar ook over mogelijke tekorten die gaan ontstaan. We kijken naar het hele beeksysteem.’ De vraag is hoe om te gaan met regen en water, zodat dit gebied leefbaar en economisch aantrekkelijk blijft.

 

Echt iets dat we samen aan kunnen pakken!

 

‘Dit is echt een vraagstuk dat we met z’n allen kunnen vastpakken’, zegt Cees Anton. Er komen bij het inrichten van het beekdal veel belangen samen. Soms ontstaat er wat spanning. Best begrijpelijk, want, in het verleden zijn er ook vaak beslissingen gemaakt over het beekdal.

‘Toch hebben we nu samen een puzzel te leggen’, vertelt René enthousiast. ‘Als je mee wil denken, heel graag! Laat weten wat jij belangrijk vindt.’

Het gebied heeft enorm veel mogelijkheden, merkt Cees Anton. Hij benadrukt dat alle overheden in de pilot samenwerken en inwoners nu de kans hebben om mee te denken. Gelukkig gebeurt dat ook al binnen de Pilot. Inwoners van Zundert laten wat dat betreft een enorme creativiteit en betrokkenheid zien, vindt de gebiedsregisseur. ‘Het is echt een bijzondere gemeenschap.’

 

Een brug die we onderweg bouwen

 

Er zijn al heel wat ideeën en wensen gedeeld. Zo is er weinig recreatie op het water, maar er loopt wel een fietspad langs Rijsbergen. Daarvan vinden sommige mensen dat dit best mag worden doorgetrokken. Maar iedereen is welkom om mee te doen en er is nog niets besloten, onderstreept René. ‘Het is een brug die we samen onderweg aan het bouwen zijn.’

Vanwege het coronavirus konden de fysieke keukentafelgesprekken niet plaatsvinden. Daarom hebben belangstellenden in gemengde groepen langs de beek gewandeld. Daarna volgden er nog twee sessies in Wernhout. Daar kwam ook veel enthousiasme naar boven. ‘Eerst was er nog het oude gevoel van, iemand anders kan het wel oplossen.’ zegt Cees Anton.

Maar tijdens deze ontmoetingen gingen mensen met elkaar in gesprek. Zo van: Ik zie dit, maar wat zie jij? Daarmee ontstonden interessante gesprekken en wisselde men tips en ideeën met elkaar uit. ‘Er was eigenlijk niet genoeg tijd ingepland’ lacht René.

Ook het speciale besloten platform Earthinks, dat voor het beekdal is ingericht, is een succes. Er worden door inwoners zelf zoveel foto’s en ideeën gedeeld dat het mogelijk moet worden opgeschaald.