Interview met Susan van Ostaaijen (gebiedsregisseur Hulsdonk)

Voor zeven gebieden zoeken we een concrete oplossing die past bij wat daar speelt. Elk gebied heeft een team met één gebiedsregisseur als aanspreekpunt. We bespreken de stand van zaken in Hulsdonk met gebiedsregisseur Susan van Ostaaijen.

Susan van Ostaaijen is gebiedsregisseur van het gebied Hulsdonk. De afgelopen tijd zijn er een aantal initiatieven ontstaan en zijn bewoners uit het gebied geïnformeerd over de pilot. Daarom tijd om met Susan in gesprek te gaan.

“In Hulsdonk hebben we bewoners uit het gebied geïnformeerd over de pilot, de coronacrisis maakte dit wel iets lastiger. We hebben de omwonenden een startdocument gestuurd, waarin de pilot uitgelegd wordt, welke plannen er liggen en welke mogelijkheden er zijn.

Bewoners benaderen voor een online bijeenkomst

 

Ook zijn er in Hulsdonk bewoners benaderd voor een online bijeenkomst. Dat was wel even wennen. “Het liefst wilden we natuurlijk iedereen bijpraten tijdens een fysieke bijeenkomst. Vertellen over het gebied en mensen laten meedenken. Maar dit hebben we digitaal gehouden en dat werd gelukkig ook heel positief ontvangen.” Bewoners uit Hulsdonk willen echt actief bij de pilot betrokken zijn, blijkt ook uit de hoge opkomst. “We hebben 36 mensen per brief uitgenodigd, waarvan er 25 meededen.”

kaart Vitaal Buitengebied (Hulsdonk)

Hoe gaat het nu verder in Hulsdonk?

De komende maanden worden verschillende werkgroepen gevormd. Vanuit de online avond zijn er een aantal deelnemers die actief willen bijdragen aan de pilot. “De werkgroepen krijgen verschillende thema’s, bijvoorbeeld verkeer. Hiermee kunnen we diepgaande informatie ophalen, zodat we een gebiedsvisie kunnen opstellen.”

Een visie opstellen voor het gebied, dat is natuurlijk waar het om draait. Dat vormt een kader voor de ontwikkeling van Hulsdonk. “Alle ingrediënten liggen al op tafel om te kijken hoe we tot een visie kunnen komen”, zegt Susan enthousiast. “De samenwerking gaat gewoon prima. De provincie is al langs geweest. Nu is het tijd om nog meer stappen te gaan zetten”, aldus Susan.

Wil je nog iets meegeven aan andere gebieden?

 

“Probeer open kaart te spelen en open te zijn”, tipt Susan. “Ze zeggen weleens: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is hier ook echt het geval. Ik ben verrast dat iedereen zijn mening wil delen en vertellen waar ze aan denken of waar ze mee zitten. Mensen willen echt aan de slag.”