Interview met René Renne

De pilot Vitaal Buitengebied is nu al even bezig. Bewoners en ondernemers werken samen met gemeente, provincie, waterschap en partners aan een toekomstbestendig buitengebied van gemeente Zundert. De kar wordt getrokken door gebiedsregisseurs. Wat hebben we in de tussentijd al geleerd en welke ervaringen hebben we opgedaan in pilotgebied Raamberg?

Daarover praten we met gebiedsregisseur René Renne, gebiedsregisseur van pilotgebied Raamberg.

René, hoe kijk je terug op het afgelopen jaar binnen de pilot?

“Een beetje dubbel. We hebben samen met inwoners en ondernemers een mooie gebiedsvisie ontwikkeld, waar we trots op zijn. Maar het proces gaat moeizaam. Bij de bewonersbijeenkomst in februari 2019 bleek dat er al verschillende ideeën en wensen om Raamberg opnieuw vorm te geven. Daarmee is een kleine werkgroep voortvarend aan de slag gegaan, maar door omstandigheden is dat proces begin 2020 helaas tot stilstand gekomen. Hoewel we in juli 2020 als werkgroep weer gestart zijn, zijn we nog onvoldoende in staat gebleken om mensen bij elkaar te krijgen. De Covid-19 beperkingen werken wat dat betreft ook niet mee”.

Waar ben je blij mee, dat bereikt is in het gebied Raamberg?

 “Er zijn goede gesprekken gevoerd met omwonenden, waarbij we hebben gekeken naar een nieuwe invulling van gebieden en gebouwen. We hebben gelukkig een gebiedsvisie ontwikkeld, waar we in de toekomst meer mee kunnen. In ons gebied zijn wel een aantal  concrete resultaten gekomen, maar deze initiatieven pasten ook al binnen de reguliere regelgeving, dus daar heeft de pilot niet perse een toegevoegde rol in gespeeld.

Maar goed, neemt niet weg dat er wel een zaadje is geplant wat nog verder moet ontkiemen”.

Wat is je opgevallen de afgelopen periode?

 “Het is voor veel mensen nog een drempel om op deze nieuwe wijze met elkaar samen te werken. Ook voor de adviseurs die bij een initiatief betrokken zijn vraagt het nieuwe samenwerken tijd en aandacht. Niet alleen kiezen voor datgene dat minimaal nodig is om aan een omgevingsdialoog te voldoen. Ga echt voorafgaand aan een initiatief openlijk met elkaar in gesprek. Dat is essentieel voor de rest van het proces”.

 Zijn er initiatieven die we kunnen benoemen? Ook al zijn ze binnen de reguliere regelgeving tot stand gekomen?

 “Ankica en Richard Hendrickx hebben een permacultuur ontwikkeld; een ontwerpsysteem dat land, mens, milieu en hulpbronnen met elkaar verbindt tot natuurlijke systemen, waarin alles een functie heeft en niets wordt verspild. Met daarnaast het Ontspanningscentrum Het Moment voor zingeving en yoga.

De meeste initiatieven richten zich vooralsnog op versterking van de recreatiemogelijkheden binnen het gebied Raamberg. Er wordt nog gezocht naar opties om ook bestaande ondernemers intensiever te betrekken in het proces. De uitdaging is om perspectief te bieden aan ondernemers, oplossingen te zoeken voor knelpunten, ruimte te geven aan passende initiatieven en de kwaliteit van de woonomgeving te borgen. Op toeristisch en recreatief gebied liggen op de Raamberg zeker nog kansen. Met name ook door initiatieven collectief op te pakken”.

De pilot wordt verlengd met een half jaar. Hoe kijk je naar het komende half jaar? En waar liggen kansen?

 “We zijn bezig met de afronding van de gebiedsvisie. Graag zou ik nog een keer fysiek bij elkaar komen om de visie aan de omwonenden en betrokkenen te presenteren. En ik hoop dat we uiteindelijk komen tot visies in de gehele pilot die bijdragen aan prettig wonen, ondernemen en recreëren én aan duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Daarnaast hebben we heel veel lessen geleerd. Als pilots moeten we goed kijken hoe je deze geleerde lessen structureel kunt toepassen. Bijvoorbeeld een set aan instrumenten die helpen om een proces te faciliteren. We hebben hiervoor mensen nodig die zo’n traject gaan trekken, sturen en duidelijkheid geven over hoe je als omgeving samenwerkt met andere partijen, zoals overheden en brancheverenigingen. Dat vraagt ontzettend veel capaciteit”.