Thema’s

Gemeente Zundert werkt al geruime tijd met het VAB-loket. Een loket voor agrariërs die zich genoodzaakt zien om te stoppen met hun bedrijf. In het buitengebied spelen echter veel meer belangen, doelen en dus ook vragen dan alleen over VAB-locaties. Denk bijvoorbeeld aan doorontwikkeling van agrarische bedrijven, klimaatadaptatie, energietransitie, veiligheid, wonen, recreatie en toerisme, natuur en landschap. Al deze belangen vinden nu hun plaats onder de noemer vitaal Buitengebied. Daarom heet het VAB-Loket voortaan Loket Buitengebied. De werkwijze blijft echter hetzelfde; vragen worden door de gemeente opgepakt en behandeld, alleen in een bredere context dan voorheen. Achter het loket Buitengebied zit een team van ambtenaren met kennis van verschillende vakgebieden, zoals vergunningverlening, ruimtelijke ordening en veiligheid.

Teeltondersteunende voorzieningen