Over de pilot

Aanleiding

Er speelt veel in het buitengebied van gemeente Zundert zoals vergrijzing, agrarische leegstand en verdroging van het landschap, dat raakt ons allemaal. Deze veranderingen zorgen voor lastige uitdagingen maar bieden ook nieuwe kansen. Het buitengebied van gemeente Zundert is een schitterende plek om in te wonen en te werken. We moeten daarom zorgen dat het economisch interessant en vitaal blijft. Veel van ons leven tenslotte in en van het buitengebied.

verharde weg langs weiland met tractor

Doelen van de pilot

 

Om te zorgen dat het buitengebied ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, te ondernemen en te recreëren is er de pilot ‘Vitaal Buitengebied’. Hierin kijken we naar de uitdagingen en kansen in het buitengebied van gemeente Zundert. Verschillende partners werken samen om knelpunten op te lossen met nieuwe ontwikkelingen en projecten. Met de pilot willen we drie doelen bereiken.

Een brede samenwerking

Inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke partners en anderen in de gemeenschap gaan met elkaar aan de slag. Samen zoeken ze kansen en vertalen die in concrete projecten.

Een gezamenlijk toekomstperspectief

In het bepalen van een nieuwe visie is het belangrijk om te zorgen voor verbinding tussen de thema’s economie, water, zorg en klimaatverandering.

Een lerende werkmethodiek

Kijken naar wat er wel mogelijk is, is het uitgangspunt. Eén overheid met korte lijntjes en vroegtijdige afstemming. Niet alles gaat direct goed, maar we leren. Daar is het een pilot voor.

Erik Ronnes, 
gedeputeerde (CDA Ruimte en Wonen)

“De betrokkenheid straalt ervan af!”

“Het is voor overheden en bestuurders nog lastig om de toon te vinden in de omschakeling naar het werken volgens de Omgevingswet. Vandaag heb ik theorie en praktijk kunnen ervaren. De betrokkenheid straalt ervan af!”. — Gedeputeerde Erik Ronnes (CDA Ruimte en Wonen)  tijdens het werkbezoek aan het buitengebied.

 

Een geheel nieuwe manier van samenwerken

 

Er zijn zeven deelgebieden in het buitengebied waar oplossingen worden gezocht voor verschillende opgaven. Dit gebeurt onder leiding van een gebiedsregisseur. Deze begeleidt een werkgroep van belanghebbenden (inwoners, ondernemers en partners) tijdens het proces van knelpunt/opgave tot idee tot uitvoering. In de pilot werken we anders dan anders. We gaan uit van de wensen en ideeën van inwoners. De drie overheden (provincie, gemeente en waterschap) treden samen op en hebben een faciliterende rol. Er is een heel nieuwe ‘flexibele’ aanpak, waarbij we als één overheid samen met inwoners en partners kijken of die plannen verder kunnen brengen.

Fase 1

Opstart pilot

Fase 1: 2019

Eerste bijeenkomsten dorpsraden,afspraken tussen gemeente, waterschap en provincie.

Bekijk de video van de bijeenkomsten

Fase 2

Verkennen van wensen

Fase 2: 2020/2021

Vormen van werkgroepen in gebieden, opstellen gebiedsvisies, ophalen plannen en initiatieven.

Bekijk de video over fase 2

Fase 3

Uitwerken initiatieven

Fase 3: 2021

Afronden fases 1 & 2 (ideeën vertaald in visies). De initiatieven concreet gaan maken. Starten met procedures,rekening houdend met nieuwe Omgevingswet (gaat 2022 in).

Bekijk de video over het werkbezoek van gedeputeerde Erik Ronnes

Meerwaarde voor het gebied

Alle initiatieven die van meerwaarde en levensvatbaar zijn worden door de verschillende werkgroepen verder uitgewerkt tot concrete projectplannen. Hierbij wordt alvast rekening met de Omgevingswet, die waarschijnlijk in januari 2022 van kracht wordt. Tijdens het uitwerken van de plannen wordt tevens een handboek ‘aanpak gebiedsproces’ gemaakt met input van alle betrokken partijen.