Interview BN De Stem 'Overheid en inwoners zij aan zij'

 

 

De pilot Vitaal Buitengebied begon in 2019. Het idee was duidelijk. In het buitengebied van Zundert wordt volop gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Maar hoe zorg je ervoor dat het er fijn blijft? Juist nu er zoveel actuele zaken spelen die invloed kunnen hebben? Zoals klimaatverandering, vergrijzing, agrarische leegstand en dergelijke.

Die vraag wordt beantwoord met de pilot Vitaal Buitengebied. Gerard van Hassel (Dorpsraad Wernhout) en Marcel van Miert (procesmanager) zijn beide betrokken bij de pilot. Ze zijn razend enthousiast en blikken terug op hoe het begon en wat de pilot tot nu toe heeft opgeleverd. 

Lees hier het interview uit BN De Stem, d.d. 15 december 2021.