Nieuwe publicaties geven tips over werkwijze Zundert Floreert

De afgelopen periode is een boek en een digitaal magazine over Zundert Floreert gepubliceerd. Het boek Zundert Floreert, de Kwekerij van Cees Anton de Vries en Susan Stuebing geeft antwoord op de vraag ‘Wat lukt samen wel, dat alleen niet lukt?’. In het digitale magazine Kaartenbak Zundert Floreert  van Zet staan geleerde lessen, tips, ervaringen van de partners voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpak. De publicaties geven een inkijk in de werkwijze van Zundert Floreert en is ook bedoeld om anderen vooruit te helpen.

 

Digitaal Magazine kaartenbak.zundertfloreert.nl

Van 2019 tot 2022 heeft de lokale gemeenschap in Zundert onder de noemer pilot vitaal buitengebied op unieke wijze samengewerkte met overheden om grote uitdagingen in het buitengebied aan te pakken. Alle opbrengsten, leerlessen en resultaten zijn gebundeld in deze publicatie. Enerzijds biedt het praktische handvatten om de energie die er is ontstaan vast te houden. En ook nieuwe initiatieven te ondersteunen. Anderzijds zijn de lessen toegankelijk gemaakt voor andere gebieden waar overheden, ondernemers en inwoners met elkaar aan de slag willen gaan. Want integraal en gebiedsgericht werken wordt meer en meer urgent.

 

Zundert Floreert de Kwekerij

Wat lukt samen wel, dat alleen niet lukt? En hoe werkt dat dan? De antwoorden op deze vragen zijn gemaakt in de Pilot Vitaal Buitengebied Zundert. Burgers, ondernemers, overheden en experts hebben 2,5 jaar gelaveerd tussen de trots en de buikpijn in het gebied. Met dit boekje kunnen zij misschien anderen inspireren en uitnodigen mee te gaan doen. Het is ook bedoeld om mensen elders te inspireren: gebiedsgericht waardesturen kan wel! Het levert resultaten op die juist in deze tijd zo nodig zijn.

Schrijver Cees Anton de Vries was nauw betrokken bij Zundert Floreert als gebiedsregisseur van de Aa of Weerijs. De publicatie is gratis te downloaden via cirql.eu.

 

Werkwijze Zundert Floreert ingebed in gemeenschap

De publicaties zijn geen eindpunt. De werkwijze van Zundert Floreert is een nieuwe manier van werken tussen inwoners, (agrarische) ondernemers, belangenorganisaties, gemeente, waterschap en provincie. “Het is duidelijk bewezen, alleen samen komen we verder. Het groeiende begrip en vertrouwen van elkaar, en de samenwerking die ontstaat is de grootste winst van deze werkwijze”, zegt wethouder ruimtelijke ontwikkeling, Ellie Kools. Dat is ook opgemerkt door kabinet. Zundert Floreert heeft de Aandeslag-Trofee gewonnen voor de wijze waarop samen wordt gewerkt om het buitengebied mooier, vitaler en beter te maken.

Titel

Hier kunt u uw tekst plaatsen