Inzichten over Pilot Vitaal Buitengebied Lab Groenstad

De gemeenten Zundert en Breda houden dit jaar, samen met Landstad de Baronie, op woensdag 21 april het Landschapslaboratorium Groenstad: een middag vol inspiratie over de balans tussen natuur en (stedelijke) ontwikkeling en wat dat betekent voor onze directe omgeving.

Het lab Groenstad is een onderdeel van de Landschapstriënnale 2021 die dit jaar in Van Gogh Nationaal Park Brabant i.o. plaatsvindt. Elke drie jaar is de Landschapstriënnale ergens in Nederland. Voor iedereen die zich met het landschap bezighoudt, zich ermee verbonden voelt en er graag is. De basis van de triënnale is dit jaar een verzameling van tien landschapslaboratoria, op verschillende plekken in Brabant, in de maand april met elk een eigen thema en veelal een online programma.

 

Nieuwe denken

 

Het lab Groenstad bestaat uit een online middag: met sprekers, een masterclass door Adriaan Geuze, een talkshow onder leiding van Marianne Thieme en inhoudelijke deelsessies. Hoofdthema van het lab is: hoe kunnen we de kwaliteit van natuur en water dragend principe laten zijn voor gebiedsontwikkeling en daarmee een goede balans creëren tussen ‘groen denken’ en ‘economisch denken’. Groenstad verkent de mogelijkheden om van het nieuwe denken ook de nieuwe werkelijkheid te maken en stelt de vraag hoe verschillende partijen daaraan kunnen bijdragen. “Bij nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen voegen we ze natuur toe aan de stad, in plaats van natuur te verdringen,” vertelt wethouder Paul de Beer van de Gemeente Breda. “Een mooi voorbeeld is het doortrekken van de Nieuwe Mark door de stad met groene kades en een stadspark. Zo blijft de stad leefbaar en is de natuur voor iedereen op pantoffelafstand, ook midden in de stad”.

 

Weerbarstige praktijk

 

Dat Van Gogh Nationaal Park bij ieders voordeur begint, geldt ook voor het bedrijfsleven. Daarom worden ondernemers actief betrokken bij de pilot ‘Vitaal Buitengebied’ waarover de Gemeente Zundert de eerste inzichten presenteert tijdens het lab. In Zundert slaan overheden, inwoners en ondernemers de handen ineen om een toekomstbestendig buitengebied te creëren: om te wonen, ondernemen en recreëren. Met elkaar zoeken naar kennis, kunde en ondersteuning om oplossingen mogelijk te maken. De praktijk blijkt weerbarstiger dan het omdenken. “De pilot heeft ons laten zien dat we op een andere manier moeten samenwerken. Dat we niet opschieten met starre kaders, maar elkaar de ruimte moeten geven. En dat het helpt om je net iets meer in de ander te verplaatsen,” aldus wethouder Patrick Kok van de Gemeente Zundert.

 

‘Break-out’ sessies

 

Deelnemers aan het lab kunnen zelf – digitaal – actief bijdragen aan de gesprekken tijdens ‘break-out’ sessies over onder meer de ontwikkeling van ’t Zoet: de Mark als vitale, groene levensader; de economische betekenis van het Beemdengebied; economie en ecologie in balans; en kansen die vrijkomende agrarische bedrijfslocaties bieden voor andere maatschappelijke opgaven. Het lab Groenstad vindt plaats op 21 april van 13.45 uur tot 18.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Landschapstriënnale Groenstad. Daar staat ook het complete programma.

Dit artikel werd geschreven door Addo Sprangers en verscheen op 7 april in de Zundertse Bode.