Interview wethouder Patrick Kok

Het buitengebied van Gemeente Zundert kent een aantal de uitdagingen zoals versnippering in het landschap, waterproblemen en agrarische leegstand. Daarnaast heeft de gemeente een klimaatopgave. Hoe ga je als gemeente hiermee om? En hoe betrek je degenen die dit gebied het beste kennen, hierbij?

In dit filmpje vertelt Patrick Kok -wethouder Ruimtelijke Ordening- trots hoe de pilot Vitaal Buitengebied bijdraagt aan creatieve oplossingen in het buitengebied en leidt tot mooie gebiedsvisies. De wethouder blikt terug op geleerde lessen, succesfactoren, het enthousiasme van inwoners en dorpsraden en nodigt iedereen uit mooie plannen te blijven maken. “Het is ons buitengebied en we moeten het samen doen!”.

Bekijk hier het filmpje.