Interview met alle betrokkenen in BNDeStem: Het Zundertse buitengebied slaat de handen ineen

"Wie zich vertwijfeld afvraagt wat de nieuwe Omgevingswet straks inhoudt, moet eens een kijkje nemen in Zundert. Met de proef 'Vitaal Buitengebied' heeft de gemeente al een voorschot op die wet genomen."

Artikel in BNDeStem | 6 juli 2022 | door Edine Wijnands:

“Die ‘pilot’ startte in 2019. Het idee is eenvoudig. In het buitengebied wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat moet fijn blijven. Ook in tijden met uitdagingen als klimaatverandering, vergrijzing, agrarische leegstand, energietransitie en ga zo maar door. Dan kun je als overheden allemaal ideeën gaan verzinnen. Maar beter is het om samen op te trekken met iedereen die iets te maken heeft met het buitengebied.

Met dat in het achterhoofd startte de proef. Daarbij verlieten ambtenaren van de gemeente, de provincie en waterschap Brabantse Delta hun bureaus om actief in gesprek te gaan met bewoners, (agrarische) ondernemers, dorpsraden, natuurclubs en belangenorganisaties als ZLTO en Tree- en Fruitport.

Veel gebracht en geleerd
Binnenkort, tijdens een oogstfeest op 14 juli, wordt de pilot afgesloten. Een proef die, zoals de Brabantse gedeputeerde Erik Ronnes zegt: ,,Ons veel heeft gebracht en waarvan we veel hebben geleerd.” Juist nu de Omgevingswet er aan komt. Die vraagt immers eenzelfde werkwijze. Ook daar moeten bij gebiedsontwikkelingen aan de voorkant zoveel mogelijk partijen samen om tafel zitten. Om neuzen dezelfde kant op te krijgen, elkaar te begrijpen en om te leren.

Zoals het waterschap, dat in het buitengebied kampt met de vraag hoe water is vast te houden. De suggestie van een agrariër om bij hoog water een plankje in een greppel te plaatsen, leidde tot ‘lobstuwtjes’. Die zet het waterschap inmiddels breed in, aldus Alwijn ten Cate van Brabantse Delta.

Rond de tafel
Door samen rond de tafel te zitten, is veel mogelijk, blikken ZLTO’ers Bertha Antonissen en Susan van Ostaaijen en Gerard van Hassel van de Dorpsraad Wernhout terug. ,,Vooral ook omdat gekeken wordt naar wat kan en niet naar onmogelijkheden”, aldus Marien Provoost van de gemeente. Kan een bedrijf niet uitbreiden vanwege wetten? ,,Dan wordt een oplossing gezocht.”

Alles staat of valt wel met vertrouwen, zegt Ronnes. ,,Klopt”, voegt Van Ostaaijen toe. Neem de zeven gebieden waar betrokkenen samen toekomstvisies voor bedachten. Zoiets kan niet met wantrouwen richting elkaar. Gevoelens die zijn weg te nemen door eens een kijkje te nemen bij de kwekerij naast je.

De werkwijze is ondanks problemen zo goed bevallen, dat Zundert ermee doorgaat en de provincie het andere gemeenten aanraadt.”

Bron: lees dit artikel op de website van BNDeStem