Gebiedsvisies Breedschot, Pannenhoef Oost, Raamberg liggen ter inzage tot 24 november.

De afgelopen 2 jaar hebben de verschillende partners in Zundert Floreert gewerkt aan gebiedsvisies voor onder andere Breedschot, Pannenhoef Oost en Raamberg. De gemeenteraad heeft besloten om de ontwerp gebiedsvisies van deze drie gebieden ter inzage te leggen. Inwoners en belanghebbenden kunnen van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 23 november een reactie geven via een zienswijze.

De afgelopen 2 jaar hebben de verschillende partners in Zundert Floreert gewerkt aan gebiedsvisies voor onder andere Breedschot, Pannenhoef Oost en Raamberg. De gemeenteraad heeft besloten om de ontwerp gebiedsvisies van deze drie gebieden ter inzage te leggen. Inwoners en belanghebbenden kunnen van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 23 november een reactie geven via een zienswijze.

In de ontwerp gebiedsvisies staat de toekomstrichting van deze gebieden omschreven.

De gebiedsvisie beschrijft de kansen en uitdagingen rondom wonen, werken, natuur en recreatie. De nadruk ligt op het zoeken naar perspectief voor het individu in combinatie met het creëren van meerwaarde voor het gehele gebied. De ontwerp gebiedsvisies zijn samen met inwoners, ondernemers en overheden gemaakt. De gebiedsvisies zijn hier te lezen:

 Reageren met een zienswijze kan op drie manieren

  1. Via e-mail. Stuur uw zienswijze aan: [email protected]. Noem bij uw zienswijze: uw voorletters, achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres. Ook geeft u aan wat de redenen zijn van de zienswijze.
  2. Via een brief. Stuur uw brief naar: Gemeenteraad Zundert, Postbus 10.001,4880 GA Zundert. Noem bij uw zienswijze: uw voorletters, achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres. Ook geeft u aan wat de redenen zijn van de zienswijze.
  3. Wilt u uw reactie liever in een gesprek doorgeven? Neemt u dan contact op met ons via het algemene nummer van de gemeente, 076 – 599 5600. We schrijven uw reactie dan op.

Deadline voor het indienen van een zienswijze is op woensdag 23 november. We hebben de vraag gekregen of dit voor een langer termijn kan gelden, maar dat is juridisch gezien niet mogelijk.

Bewonersavond voor gebiedsvisie Raamberg

Voor de gebiedsvisie van Raamberg organiseren we een informatie avond. Tijdens deze avond wordt de visie gepresenteerd.
Datum: Woensdag 2 november, 19.30-20.30
Locatie: Vogelrevalidatiecentrum, Luijtertweg 36a in Klein Zundert.

De gebiedsvisie voor Pannenhoef-Oost is al langere tijd afgerond en tijdens bewonersbijeenkomsten besproken. Op woensdag 12 oktober is er een bewonersavond voor Breedschot geweest. De betrokkenen en bewoners in dit gebied hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Vervolg
Na de zienswijze periode worden de reacties verzameld en besproken. Dit wordt gedaan met de betrokkenen van de gebiedsvisie. De gemeente verbetert de gebiedsvisie als dat nodig is en wordt daarna opnieuw naar de gemeenteraad gestuurd. De raad geeft dan een definitief besluit. De gebiedsvisies gaan onderdeel uitmaken van de omgevingsvisie van Zundert.

Titel

Hier kunt u uw tekst plaatsen