Initiatief boomkwekerij Lodders goedgekeurd

Boomkwekerij Lodders wilt uitbreiden en heeft hiervoor een plan ingediend voor bedrijfsverplaatsing én natuurontwikkeling. Dit duurzame plan is mooi voorbeeld voor de nieuwe aanpak. De natuurontwikkeling en de bedrijfsverplaatsing waren los van elkaar nooit gelukt. Door alle wensen en uitdagingen in een plan samen te voegen, ontstaat een plan waar iedereen beter van wordt.

Boomkwekerij Lodders heeft ruimte voor uitbreiden op het terrein, maar  de lage ligging in het beekdal is een uitdaging. Het idee ontstond om het volledige bedrijf te verplaatsen waardoor er duurzame ruimte ontstaat voor de boomkwekerij, maar ook het beekdal. Er is een plan uitgewerkt voor de afbraak van alle bedrijfsgebouwen op de huidige locatie aan de Oude Lentsebaan, de volledige sanering van de vab-locatie Lentsebaan 1 en het opnieuw oprichten van het bedrijf tegenover dit adres.

Ruimte voor natuurgebied

Op de huidige, te saneren, bedrijfslocatie ontstaat hierdoor ruimte om in aansluiting op de Schrobbenloop en Aa of Weerijs een natuurgebied te ontwikkelen gecombineerd met waterberging en een recreatief wandelpad als ommetje voor de kern Wernhout. Direct grenzend aan Wernhout worden 3 woningen toegevoegd die tezamen met het natuurgebied het dorp van een mooie afronding voorzien.

Denk niet te klein

Marc Lodders roept andere initiatiefnemers op om hun idee te delen en vooral niet te bekrompen te denken. Zijn idee begon alleen met de wens van een loods. “Schroom niet en vraag niet te klein” moedigt hij aan. “Het helpt ook om niet alleen voor jezelf te denken, maar ook voor een omgevingsstructuur te zorgen.” In een interview vertelt Marc Lodders meer over zijn plannen en hoe hij hiertoe gekomen is.

Goede ideeën Loket Buitengebied

Via het Loket Buitengebied kan iedereen contact opnemen om ideeën voor Vitaal Buitengebied voor te leggen, om plannen te bespreken en advies te ontvangen. Voor meer informatie, zie www.zundert.nl/loket-buitengebied/contact.