Concept gebiedsvisies Aa of Weerijs, de Eldert en Hulsdonk vastgesteld

Mooi nieuws!  De visies voor de gebieden Aa of Weerijs, De Eldert en Hulsdonk zijn door de raad vastgesteld. Hiermee is een van de doelstellingen, een nieuw perspectief voor landschap, natuur, water en economie behaald. De drie gebiedsvisies zijn opgenomen in de ontwerp omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie wordt op hoofdlijnen beschreven welke kant de gemeente op wil met de ontwikkeling van Zundert tot 2040. Tot 16 maart kunnen inwoners via een zienswijze reageren op de visie.

Tot stand gekomen samen met de omgeving

De drie gebiedsvisies Aa of Weerijs, De Eldert en Hulsdonk zijn tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken partijen, samen met de omgeving. “Het is mooi om te zien dat door deze vaststelling nog meer initiatiefnemers een plan in ontwikkeling gaan brengen. Deze mooie resultaten hebben we ook als politiek omarmd. Mede dankzij alle inzet van de samenwerkende partners, maar met name alle vrijwilligers is dit gelukt “, aldus Patrick Kok, wethouder Ruimtelijke Ordening.

De nieuwe werkwijze in het huidige werkproces

In de overige gebieden wordt nog hard gewerkt aan het afronden van een visie. De pilot komt hiermee ook in een overgangsfase. Gebiedsvisies worden afgerond, initiatieven worden opgepakt en uitgewerkt en lessen worden vertaald in een samenwerkingsovereenkomst worden voorstellen gedaan hoe zaken als gebiedsgerichte aanpak, meerwaarde creatie, één overheid en de samenwerking in het speelveld vast te houden en toe te passen in het huidige werkproces.