Gebiedsvisie Breedschot

In het najaar van 2021 zijn bijeenkomsten gehouden om de concept-gebiedsvisie Breedschot aan betrokkenen te presenteren én om feedback te verzamelen. Ook in de weken en maanden na de bijeenkomsten hebben inwoners via email en telefonisch nog feedback gegeven.
Enorm waardevol! Het doel van de gebiedspilot is immers, om in overleg met elkaar tot een visie te komen over de toekomst van dit gebied. In februari 2022  kregen de betrokkenen een terugkoppeling van het proces en hoorden zij, wat er met alle reacties gedaan is.

Lees hier meer over het proces en alle reacties

Titel

Hier kunt u uw tekst plaatsen