De oogst van 5 jaar Zundert Floreert gevierd

Met een hoge opkomst vierde Zundert Floreert op woensdag 5 juli het tweede Oogstfeest. De partijen achter Zundert Floreert: de dorpsraden, ondernemers, ZLTO afdeling Zundert-Rijsbergen, Treeport, gemeente Zundert, provincie Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta, presenteerden wat er in het buitengebied bereikt is. Hun samenwerking leverde in de afgelopen 5 jaar vele initiatieven, zeven gebiedsvisies en een nieuwe manier van samenwerken op.

Samen het Zunderts buitengebied mooier, beter en vitaler maken. Dat is het doel van Zundert Floreert. Daarom werken we als één collectief samen met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en gemeente Zundert. Met elkaar bekijken we nieuwe initiatieven voor het buitengebied, waarbij ieder plan zoveel mogelijk meerwaarde heeft voor de omgeving. Het resultaat: duurzame initiatieven en gebiedsvisies waar het hele collectief achter staat. Deze aanpak leverde in de afgelopen 5 jaar vele initiatieven, zeven gebiedsvisies en een nieuwe manier van samenwerken op! Dat is in het land niet onopgemerkt gebleven. Zo ontvingen de partners in Zundert Floreert begin 2023 de AanDeSlag-Trofee uit handen van minister Hugo de Jonge als erkenning van onze aanpak.

Erik Ronnes, gedeputeerde provincie Noord-Brabant, kijkt vol lof terug: “Zundert Floreert is een werkwijze die landelijk aandacht krijgt. Niet alleen omdat er mooie resultaten uit voort komen, maar ook omdat we in de praktijk brengen wat nodig is om de grote opgaven van deze tijd het hoofd te bieden. Namelijk met elkaar in gesprek gaan”.

 

Water, ecologie en landschap versterken via 1 bedrijfsplan

Dit jaar vond het Oogstfeest plaats bij boomkwekerij Den Eldert van familie Jochems, die samen met buur boomkwekerij Van Dijck een bedrijfsplan binnen Zundert Floreert heeft ontwikkeld. Hun plan maakt het mogelijk voor beide bedrijven om uit te breiden. Én het gaat meerwaarde bieden aan het gebied De Eldert. Het landschap, de ecologie en de waterhuishouding gaan straks vooruit. ‘Water’ staat centraal in hun plannen, wat in deze tijden van klimaatverandering en droogte ontzettend waardevol is. Tot voor kort was hier niet veel mogelijk, aldus de boomkwekers.

Lees meer hierover in een recent persbericht.

 

Wethouder Ellie Kools is zeer blij met deze ontwikkeling: “Dit gebied zit al jaren op slot, maar door met elkaar in gesprek te gaan zijn er weer mogelijkheden om te ondernemen én om het gebied zo in te richten dat het water vastgehouden kan worden en het landschap versterkt wordt”. Zij is dan ook trots op de manier waarop boomkwekerijen Den Eldert en van Dijck de samenwerking opgezocht hebben en spreekt haar waardering uit richting deze ondernemers, Treeport, Brabants Landschap en het waterschap die bij dit initiatief de trekkende partijen zijn.

 

Meten is weten in waterverbruik

Speciale aandacht was er voor het eerste programma onder Zundert Floreert: ‘Water in Balans’. Hier wordt gewerkt in 11 projecten om de waterstromen meer in balans te krijgen. Een voorbeeldproject is ‘Zicht op water’: op ruim 30 agrarische bedrijven wordt het waterverbruik realtime gemeten. Niet om te controleren, maar meten is weten. Dat levert kennis en inzichten op om te zorgen voor voldoende water in droge periodes. Een ander deelproject is de studie naar het hergebruik van het proceswater van Ardo. Deze groente verwerker verbruikt veel spoelwater dat nog op het riool wordt geloost. Kunnen we dat niet in het gebied gebruiken? Over die en andere projecten konden de aanwezigen gedurende het Oogstfeest informatie opdoen.

Treeportmanager David Bömer kijkt met trots terug op de start van het programma Water in Balans: “Toen Zundert Floreert nog een pilot was vroeg men mij wat mijn ultieme droom was. Een verzekering op water gaf ik toen aan. Dat niemand die verzekering kan geven wist ik, maar dat wij ons nu collectief inzetten om wel zoveel mogelijk van die verzekering veilig te stellen maakt mij gelukkig. En onze aanpak wordt tot de ministeries in Den Haag gevolgd”.

Kijk voor meer informatie op www.zundertfloreert.nl.

Titel

Hier kunt u uw tekst plaatsen