Op maandag 27 februari hebben waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant op de oever van de beek Aa of Weerijs het startsein gegeven voor het programma Water in balans. Dit deden ze samen met de Zundertse Dorpsraden, ARDO, ZLTO, Treeport, Fruitport en gemeente Zundert. De komende vijf jaar wordt nauw samengewerkt aan het herstel van de waterbalans in het gebied. Hierdoor hopen de partners voorbereidt te zijn op de effecten van klimaatverandering.

De afgelopen periode is een boek en een digitaal magazine over Zundert Floreert gepubliceerd. Het boek Zundert Floreert, de Kwekerij van Cees Anton de Vries en Susan Stuebing geeft antwoord op de vraag ‘Wat lukt samen wel, dat alleen niet lukt?’. In het digitale magazine Kaartenbak Zundert Floreert  van Zet staan geleerde lessen, tips, ervaringen van de partners voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpak. De publicaties geven een inkijk in de werkwijze van Zundert Floreert en is ook bedoeld om anderen vooruit te helpen.

In het najaar van 2021 zijn bijeenkomsten gehouden om de concept-gebiedsvisie Breedschot aan betrokkenen te presenteren én om feedback te verzamelen. Ook in de weken en maanden na de bijeenkomsten hebben inwoners via email en telefonisch nog feedback gegeven.
Enorm waardevol! Het doel van de gebiedspilot is immers, om in overleg met elkaar tot een visie te komen over de toekomst van dit gebied. In februari 2022  kregen de betrokkenen een terugkoppeling van het proces en hoorden zij, wat er met alle reacties gedaan is.

De pilot Vitaal Buitengebied werpt haar vruchten af. Er lopen inmiddels ruim 250 initiatieven, waaronder dit van lokale boomkweker Marc Lodders, waarvoor het college van de gemeente Zundert heeft ingestemd dat het concept bestemmingsplan in procedure gebracht kan worden.  

Wat dit plan precies behelst? Boomkwekerij Lodders wil uitbreiden en heeft daarvoor ruimte op zijn terrein, maar door de lage ligging in het beekdal is men gaan denken aan een alternatief plan. Het idee ontstond om het volledige bedrijf te verplaatsen waardoor er duurzame ruimte ontstaat voor de boomkwekerij, maar ook het beekdal. Het hierop uitgewerkte plan omvat de afbraak van alle bedrijfsgebouwen op de huidige locatie aan de Oude Lentsebaan, de volledige sanering van de vab-locatie Lentsebaan 1 en het opnieuw oprichten van het bedrijf tegenover dit laatstgenoemde adres.

Op de huidige, te saneren, bedrijfslocatie ontstaat hierdoor ruimte om in aansluiting op de Schrobbenloop en Aa of Weerijs een natuurgebied te ontwikkelen gecombineerd met waterberging en een recreatief wandelpad als ommetje voor de kern Wernhout. Direct grenzend aan Wernhout worden 3 woningen toegevoegd die tezamen met het natuurgebied het dorp van een mooie afronding voorzien.

Dit duurzame alternatieve plan sluit goed aan op het innovatieve karakter van het bedrijf. Zo wordt er bij Lodders al jaren geïnvesteerd in het terugdringen van het watergebruik en zal de nieuwe locatie zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk gaan worden. Boomteelt is een belangrijke economische sector voor de regio dat door middel van dit teeltondersteunende plan ontwikkelingsruimte krijgt.

Denk niet te klein
Marc Lodders roept andere initiatiefnemers op om hun idee te delen en vooral niet te bekrompen te denken. Zijn idee begon alleen met de wens van een loods. “Schroom niet en vraag niet te klein” moedigt hij aan. “Het helpt ook om niet alleen voor jezelf te denken, maar ook voor een omgevingsstructuur te zorgen.” 

In een interview vertelt Marc Lodders meer over zijn plannen en hoe hij hiertoe gekomen is.

Goede ideeën Loket Buitengebied

Via het Loket Buitengebied kan iedereen contact opnemen om ideeën voor Vitaal Buitengebied voor te leggen, om plannen te bespreken en advies te ontvangen.
www.zundert.nl/loket-buitengebied/contact.

Tijdens het landschapsfestival Landschapstriennale 2021 bespraken we hoe de ideale balans tussen stad en platteland eruitziet. Hoe kunnen we groen, water en natuur als uitgangspunt bij stedelijke ontwikkelingen nemen? Wat is daar eigenlijk voor nodig?

Daarover waren bij het festival interessante gesprekken en werden ideeën en ervaringen uitgewisseld. Het lab Groenstad startte met een masterclass door Adriaan Geuze en de gesprekken werden geleid door Marianne Thieme.

De aanwezige beekdalen in het besproken gebied vormen de schakel voor het navigeren tussen stad en buitengebied. Denken over het landschap van Brabant, dat gebeurt al een tijdje. Ook bedrijven en inwoners willen heel graag meepraten. Dat blijkt uit de aftermovie van de Landschapstriennale.

 

De beken spelen voor het landschap een bepalende rol, onderstreept Waterschap Brabantse Delta. Zij maakten een mooie video van de Aa of Weerijs, onderdeel van de pilot Vitaal Buitengebied.

“De beken bepalen het beeld van ons Brabantse landschap. Ook zijn ze belangrijk voor de watervoorziening en spelen ze een cruciale rol in de ontwikkeling van Brabant. Aan die ontwikkeling werken veel partijen mee. Kijk hoe letterlijk én figuurlijk ‘verbeelding’ kan bijdragen aan het gebiedsproces in #Zundert.

Bij de pilot Vitaal Buitengebied Zundert deelden deelnemers hun gedachten over het gebied rond de Aa of Weerijs met kunstenares Liesbeth Verhoeven. Zij maakte tekeningen van die verhalen. Een bijzondere manier van samenwerken, waarbij we bewust werden van elkaars behoeften en standpunten.”