Uitnodiging Informatie avond ontwerp-gebiedsvisie Breedschot

Datum: Woensdag 12 oktober, 20.00-21.00
Locatie: Koutershof, Koutershof 4 in Rijsbergen
Voor alle geïnteresseerden en betrokkenen bij het gebied Breedschot

Graag nodigen wij u uit voor de informatie avond over de ontwerp-gebiedsvisie Breedschot. Tijdens de avond geven we een toelichting op de gebiedsvisie Breedschot. En hoe u hier op kunt reageren.

In de gebiedsvisie staat de gewenste ontwikkelingsrichting voor het gebied.

Dit gebied omvat grofweg de buurtschappen Kruispad en Kaarschot in Rijsbergen. De visie beschrijft de kansen en uitdagingen rondom wonen, werken, natuur en recreatie. De nadruk ligt daarbij op het zoeken naar oplossingen in combinatie van eigen belangen met gezamenlijke belangen en algemeen belang. De gehele visie leest u op www.zundertfloreert.nl/breedschot 

De visie is samen met inwoners, ondernemers en overheden opgesteld.

De visie is een bundeling van de opgehaalde wensen, ambities en knelpunten voor het gebied. Het is een koersdocument voor inwoners, ondernemers en andere stakeholders. Zodat zij weten waar ze aan toe zijn, waar eventuele kansen en bedreigingen liggen én hoe zij met een initiatief een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste ontwikkelrichting voor het gebied.

De gemeenteraad nodigt u uit om uw reactie te geven op de ontwerp-gebiedsvisie

De gemeenteraad heeft dinsdag 27 september de ontwerp-gebiedsvisie vastgesteld en heeft beslist dat zienswijzen kunnen worden ingediend. Mist u nog zaken of bent u het niet eens met de inhoud van de visie? Dan kunt u dat met een zienswijze laten weten. Met alle betrokkenen gaan we vervolgens bekijken hoe we de gebiedsvisie kunnen verbeteren. De nieuwe versie van de gebiedsvisie bieden we daarna opnieuw aan bij de gemeenteraad.

We laten u nog laten weten wanneer en hoe u een zienswijze kunt indienen. Hierover volgt snel meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Zundert
Partner in Vitaal buitengebied / Zundert Floreert

Titel

Hier kunt u uw tekst plaatsen