Dinsdagmiddag 10 december reikte minister Hugo de Jonge de trofee uit aan de partners van Zundert Floreert.

Dorpsraden, Treeport, ZLTO en de samenwerkende partners nodigen je van harte uit voor het 1e Oogstfeest.

Wie zich vertwijfeld afvraagt wat de nieuwe Omgevingswet straks inhoudt, moet eens een kijkje nemen in Zundert.

De groep mensen die collectief wil wonen, wordt steeds groter. Maar niet alles kan en mag zomaar. Hoe makkelijk is het om zulke woonvormen op te starten? En hoe zit dat binnen de pilot Vitaal Buitengebied Zundert? We gaan hierover in gesprek met Menno de Lange en Chanan Hornstra, deskundigen op dit vlak.

Na twee jaar komt er deze zomer een einde aan de pilot. Maar dat betekent natuurlijk geen einde, het betekent juist een begin! Het begin van een nieuwe manier van (samen)werken met elkaar. Maar hoe pakken we dat aan?

Op een bijzondere plek in Rijsbergen, ten oosten van Natuurgebied Pannenhoef, wonen twee agrariërs die nadenken over hun toekomst. Eén daarvan is aardbeienteler Piet Hendrickx. Hij vertelt over zijn plannen en hoe hij betrokken raakte bij de pilot, maar ook over de hobbels die hij tegenkwam.

Dit voorjaar plaatst het waterschap bij 15 agrarische bedrijven over heel de gemeente ruim 40 digitale meters, waarmee real-time wordt gemeten hoeveel bodem- en slootwater er wordt opgepompt. Hierdoor weten we straks veel beter hoeveel water er in welke periodes nodig is. Iets dat voorheen onbekend was, maar door samenwerking nu wel mogelijk is geworden.

De afgelopen jaren is er door betrokkenen hard gewerkt aan het buitengebied van Zundert. Patrick Kok (wethouder Ruimtelijke Ordening) kreeg vier jaar geleden de bestuursopdracht om de VAB-problematiek in het buitengebied aan te pakken.
Hoe kijkt hij hier nu op terug? En ziet hij ook de resultaten van de samenwerking binnen de pilot Vitaal Buitengebied? We blikken samen met hem terug op deze leerzame periode.

Mooi nieuws!  De conceptvisies voor de gebieden Aa of Weerijs, De Eldert en Hulsdonk zijn door de raad vastgesteld. Hiermee is een van de doelstellingen, een nieuw perspectief voor landschap, natuur, water en economie behaald. De drie conceptgebiedsvisies zijn opgenomen in de ontwerp omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie wordt op hoofdlijnen beschreven welke kant de gemeente op wil met de ontwikkeling van Zundert tot 2040. Tot 16 maart kunnen inwoners via een zienswijze reageren op de visie.

 

 

Boomkwekerij Lodders wilt uitbreiden en heeft hiervoor een plan ingediend voor bedrijfsverplaatsing én natuurontwikkeling. Dit duurzame plan is mooi voorbeeld voor de nieuwe aanpak. De natuurontwikkeling en bedrijfsverplaatsing waren los van elkaar nooit gelukt. Door alle wensen en uitdagingen in een plan samen te voegen, ontstaat een plan waar iedereen beter van wordt.